کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 97
سرشماري عمومي کشاورزي ‎۱۳۹۳: راهنماي مأمور سرشماري
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران, [۱۳۹۳]
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۱۱۹۳۴۸۷
نتايج سرشماري کشاورزي مرحله اول ‎۱۳۵۲
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران, ۱۳۵۴
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۷۵۷۱۳۲
مباحث بنيادين در آموزش عالي کشاورزي
نویسنده:
تأليف: مسعود برادران، بهمن خسروي‌پور، بهاره عابدي
وضعیت نشر الکترونیکی :
باوي: دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان, ۱۳۹۵
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۱۱۰۲۵۴۴
ارزيابي موفقيت بخش کشاورزي در دستيابي به امنيت غذايي پايدار (با تاکيد بر برنامه‌هاي توسعه سوم، چهارم و پنجم)
نویسنده:
نظارت و تدوين موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد, ۱۳۹۵
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۱۱۰۳۳۹۶
بررسي ميزان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در بخش کشاورزي
نویسنده:
تهيه و تدوين موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد؛ مجري ابوالفضل غفاري؛ ناظر علمي سجاد برخورداري
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد, ۱۳۹۵
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۱۱۰۶۰۹۶
جغرافياي انساني ايران (‎۱): (جمعيت - اقتصاد)
نویسنده:
مولف حسن نفيسي‌فرد
وضعیت نشر الکترونیکی :
سبزوار: دانشگاه تربيت معلم سبزوار, ۱۳۹۰
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۱۱۳۱۱۷۶
اصول اقتصاد کشاورزي
نویسنده:
تاليف مجيد کوپاهي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۶۵
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۱۱۳۳۶۹۹
راهکارهاي کاهش ضايعات محصولات کشاورزي
نویسنده:
ليلا بادستيان، حسن قرني؛ ويراستار کاظم زرين
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: کلک زرين, ۱۳۹۱
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۸۲۱۰۲۹
قيمت فروش محصولات و هزينه خدمات کشاورزي در مناطق روستايي کشور سال ‎۱۳۹۰
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دفتر رياست، روابط عمومي و همکاريهاي بين‌المللي, ۱۳۹۱
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۸۲۴۳۸۷
قيمت فروش محصولات و هزينه خدمات کشاورزي و مناطق روستايي کشور تابستان ‎۱۳۹۱
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران، دفتر رياست، روابط عمومي و همکاريهاي بين‌الملل, ۱۳۹۱
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۸۲۴۳۸۱
  • تعداد رکورد ها : 97

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,130,155

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .