کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 37
کليات قصايد و غزليات و مثنويات و رباعيات فتح الله شوشتري متخلص به وفائي
نویسنده:
وفائي شوشتري, فتح الله بن حسن, 1208،-1304ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
7007
منابع دیجیتالی :
سررشته مهمات و معاملات. توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. کشيک سوم. پرداخت وظيفه و مقرري به کارکنان کشيک سوم آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , متولی استان قدس رضوی , ناظر , اکثر صفحات , دکان , ‎1،2 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , گندم , ارزن , حق التولیه , ‎3،7 , ‎3،8 , کتاب مستوفی , غله مثالثه , ‎11،12 , دفتر توجیهات , طومار قرارداد , کلات , نیشابور , حقوق و دستمزدها (جنسی) , پیشطره , ‎19،21 , ‎3،6 , ‎3،8،13 , ‎3،34 , ‎27،28 , ‎3،29 , ‎3،9،17 , ‎13،14 , ‎3،5،6 , ‎3،7،8 , ‎13،15،16 , ‎4،5،6 , ‎19،23 , ‎12،13 , ‎17،18 , ‎15،19 , ‎13،15 , وظیفه , ‎27،36 , ‎13،35 , ‎14،18 , ‎3،27 , ‎8،10،12 , مزرعه جایاب (مشهد) , هرات , خواف , انباردار , ‎31،32 , ‎20،25 , ‎19،26 , مزرعه خایقان (مشهد) , حق الشرب , ترک خدمت , حق التدریس , ‎5،6،20 , ‎12،13،14 , تحویلدار نقدی , ‎8،26 , ‎6،15،24 , ‎9،31 , ‎11،35 , ‎3،35 , ‎2،34 , وزیر اعظم , ‎32،31 , ‎18،25 , حسینی، محمد صادق، وکیل , میرزا تاج الدین علی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا علی اصغر، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , ملا عبدالعلی، بخورسوز کشیک سوم , میرسید علی، بخورسوز کشیک سوم , ملا معصوم، موذن کشیک سوم , ملا حسین، موذن کشیک سوم , ملا زمان، موذن کشیک سوم , ملا حسین، کفشبان کشیک سوم , اقا محمد، کفشبان کشیک سوم , میرجعفر، فراش دارالسیاده کشیک سوم , اقا زکی، فراش باشی کشیک سوم , میرزا محمد اسماعیل، سرکشیک سوم , میرزا شاه طاهر، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرسید محمد، فراش توحیدخانه کشیک سوم , میرکاظم، بخورسوز کشیک سوم , اقا صادق، فراش دارالسیاده کشیک سوم , ملا حسین، دربان درطلا کشیک سوم , میرزین العابدین، دربان درمرصع کشیک سوم , محمد علی، موذن کشیک سوم , میرزا زین العابدین، خادم حرم کشیک سوم , اقا طالب، خادم حرم کشیک سوم , میرسید محمد، خادم حرم کشیک سوم , میرزا عبدالله، خادم حرم کشیک سوم , رحیم، دربان صحن کشیک سوم , کربلایی، حسین، فراش حرم کشیک سوم , اقا جعفر، فراش حرم کشیک سوم , اقا حسن، فراش گنبد الله وردی خان کشیک سوم , مدرسه یوسف خواجه , میرمهدی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک سوم , ملا محمد علی، دربان درطلا کشیک سوم , اقا محمد علی، کفشبان کشیک سوم , نظرعلی، دربان صحن کشیک سوم , محمد بدیع، دربان صحن کشیک سوم , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , مستوفی دیوان اعلی , ملا محمد، دربان صحن کشیک سوم , اقا ربیع، فراش دارالسیاده کشیک سوم , محمد حسن، موذن کشیک سوم , ‎13،15،20 , ملا زین العابدین، فراش حرم کشیک سوم , اقا مومن، فراش حرم کشیک سوم , اقا محسن، فراش حرم کشیک سوم , میرزا حسین، فراش توحیدخانه کشیک سوم , میرزا ابراهیم، خادم حرم کشیک سوم , میرزا یوسف، خادم حرم کشیک سوم , حاجی محمد، خادم حرم کشیک سوم , میرسید رضا، فراش حرم کشیک سوم , اقا صادق، فراش حرم کشیک سوم , میرابراهیم، فراش توحیدخانه کشیک سوم , ملا محمد علی، دربان درمرصع کشیک سوم , شیخ جعفر، دربان صحن کشیک سوم , کاظم، دربان صحن کشیک سوم , میرزا عسگری بن میرغیاث، فراش حرم کشیک سوم , میرزا عبدالحسین، مدرس کشیک سوم , میرعلی، دربان باشی صحن کشیک سوم , اقا محسن، دربان صحن کشیک سوم , اقا باقر، کفشبان کشیک سوم , اقا علی اکبر، کفشبان باشی کشیک سوم , میرزا شهاب الدین علی، خادم کشیک سوم , شیخ محمد صالح، موذن باشی کشیک سوم , میرزا یوسف، فراش حرم کشیک سوم , میراسماعیل، موذن کشیک سوم , میرهادی، دربان صحن کشیک سوم , ‎19،24،25 , میرمصطفی، فراش پایین پای مبارک کشیک سوم , 1179-‎1178ق , میرزا محمدجعفر، خادم باشی کشیک سوم , میرزا علی اکبر ، خادم حرم کشیک سوم، ؟-‎1178ق , حسینی، میرزا محمد رضا، خادم حرم کشیک سوم , میرزا سید محمد، خادم حرم کشیک سوم , اقا رضا بن اقا رسول، خادم حرم کشیک سوم , اقا محمد رحیم، خادم حرم کشیک سوم , اقا احمد بن اقا ابوالحسن، خادم حرم کشیک سوم , ‎3،19،8 , حاجی هادی، خادم حرم کشیک سوم , اقا محمد علی، خادم حرم کشیک سوم , شیخ بهاءالدین محمد، خادم حرم کشیک سوم , میرزا محمد، خادم حرم کشیک سوم , میرزا سید علی بن محمد رضا، خادم حرم کشیک سوم , میرزا علی نقی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , ملا محمد بن ملا عبدالعلی، بخورسوز کشیک سوم , حاجی محمد علی، خادم حرم کشیک سوم , شریف، میرزا محمد مقیم، متولی مدرسه یوسف خواجه , میرتقی، موذن کشیک سوم , اقا عظیم بن ملا محمد علی، دربان درمرصع کشیک سوم , ‎17،18،30 , محمد هادی، کفشبان کشیک سوم , ملا محمد حسین، کفشبان کشیک سوم , ‎19،22،33 , ‎19،23،24 , میرزا فتح الله، فراش حرم کشیک سوم , ‎19،24،26 , ‎27،32،36 , میرزا اسدالله، خادم حرم کشیک سوم , ملا کاظم، فراش گنبد الله ویردی خان کشیک سوم , ملا محمد، فراش پایین پا کشیک سوم , میرمحمد بن میرهاشم، فراش حرم کشیک سوم
شماره ثبت:
36675
زبدة الاسرار
نویسنده:
صفي عليشاه, محمد حسن بن محمد باقر, 1251-‎1316ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
549
منابع دیجیتالی :
طوفان البکاء
نویسنده:
جوهري, محمدابراهيم بن محمدباقر, - ‎1253ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
38515
منابع دیجیتالی :
لسان الذاکرين [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
نائینی, محمد هادي بن ابوالحسن, -قرن 13ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
33051
منابع دیجیتالی :
طريق البکاء [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
گریان شهرابی, محمد حسین بن عبدالله, -قرن 13ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
6492
منابع دیجیتالی :
توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. پرداخت وظيفه و مقرري به کارکنان پنج کشيک و ساير منسوبين آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , مستاجران , حقوق و دستمزدها (نقدی) , حق التولیه , ‎2،3،5 , موقوفات , دفتر توجیهات , طومار قرارداد , حقوق و دستمزدها (جنسی) , نهرخیابان (نهرشاهی) , فراش بام حرم , ‎6،8 , 25-‎1 , ‎3،9،18 , ‎13،22 , مزرعه طرق (مشهد) , وظیفه , ‎5،6،8 , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , سرکشیک سوم , ‎9،22 , خواف , مهردار , عزب تحویل خانه , فراش توحیدخانه کشیک اول , موذن کشیک اول , دربان صحن کشیک اول , کفشبان کشیک دوم , موذن کشیک دوم , دربان درطلا کشیک دوم , دربان درمرصع کشیک دوم , دربان صحن کشیک دوم , مدرس کشیک سوم , کفشبان کشیک سوم , موذن کشیک سوم , دربان درطلا کشیک سوم , دربان درمرصع کشیک سوم , دربان صحن کشیک سوم , موذن کشیک چهارم , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , کفشبان کشیک چهارم , کفشبان کشیک اول , دربان کشیک پنجم , کفشبان کشیک پنجم , ‎2،5،13 , مزرعه پس پشته (مشهد) , تحصیلدار نیشابور , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , حق الشرب , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه زرگران (مشهد) , مدد معاش , ‎5،13،15 , غله مناصفه , تحویلدار نقدی , درویشان بکتاشی , مزرعه ماسی (مشهد) , میرزا محمد، سرکشیک اول , میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک اول , ‎10،24 , ‎2،16،20 , اقا محمد حسین، مدرس کشیک دوم , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , ملا محمد علی، تحویلدار , اقا محمد رضا، خادم کشیک اول , میرزا ابوالمعالی، خادم باشی کشیک دوم , میرزا ابوطالب، خادم کشیک سوم , میرزا تاج الدین علی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا علی اکبر، خادم کشیک سوم , میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , حاجی کاظم، خادم کشیک سوم , حاجی هادی، خادم کشیک سوم , میرزا هدایت الله، خادم باشی کشیک چهارم , حاجی مرتضی، خادم کشیک دوم , میرزا یوسف، خادم کشیک سوم , ‎2،14،20 , میرزا محمد علی، فراش باشی عودسوز مرصع , تحصیلدار تون , میرزا محمد باقر، خادم کشیک چهارم , اقا کریم، فراش دارالسیاده کشیک اول , میرزا محمد رضا، خادم کشیک سوم , میرزا محمد علی، خادم کشیک سوم , میرزا محمد محسن، سرکشیک پنجم , میرزا محمد کاظم، ناظر مسجد گوهرشاد , محمد نصیر، فراش گنبد الله وردی خان , محمد علی، فراش گنبد الله وردی خان , محمد ابراهیم، فراش گنبد الله وردی خان , میرمهدی، فراش گنبد الله وردی خان , حاجی ابراهیم، فراش گنبد الله وردی خان , محمد تقی، فراش گنبد الله وردی خان , محمد باقر، فراش گنبد الله وردی خان , میرزا اسماعیل، خادم کشیک سوم , ملا عبدالعلی، خادم کشیک سوم , اقا زین العابدین، خادم کشیک سوم , میرزا محمد علی، سرکشیک دوم , ‎5،16،20 , بخورسوز کشیک سوم , بخورسوز کشیک اول , حاجی میرحسین، خادم کشیک دوم , میرزا محمد مهدی، نایب الخدمه , میرزا عبدالغفور، کلیددار , اقا باقر بن محمد تقی، نایب الزیاره , طومار دستورالعمل , ملا محمد علی، مدرس کشیک دوم , ملا زین العابدین، فراش گنبد الله وردی خان , ملا محمد زمان، فراش دارالسیاده , میرزا محمد، خادم ضریح , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک سوم , میرزا محمد صالح، خادم , اسماعیل بیگ، حافظ , ملا محمد، حافظ , محمد باقر، فراش پایین پای مبارک , محمد حسین، فراش پایین پای مبارک , شاه ویردی بیگ، نایب الزیاره , میرزا محمد حسین، سرکشیک چهارم , اقا محمد تقی، نایب الزیاره , میرزا محمد علی، بخورسوز کشیک پنجم , حاجی مهدی، نایب الزیاره , میرسید علی، خادم کشیک سوم , اقا محمد علی، کتابدار , فراش عودسوز , میرزا محمد علی، حافظ , میرسید علی، خادم , مزرعه جویمند (تون) , ملا حسین، حافظ , ‎14،16،20 , ملا محمد، فراش , ‎2،13،15 , میرزا زین العابدین، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا اسماعیل، خادم باشی کشیک پنجم , میرزا باقر، خادم کشیک سوم , اقا حسن علی، قرقچی , اقا کریم، قرقچی , میرعبدالمطلب، خادم , ملا اسماعیل، دربان , ملا مهدی، فراش گنبد الله وردی خان , 1166-‎1165ق , میرمرتضی، فراش , مریم، ببخورسوز ایام زنانه , میرزا ربیع، فراش , میرزا محمد ربیع، خادم شرفه مسجد بالاسر مبارک , ‎2،22،24 , ‎2،13،16 , میرسید محمد بن میر اخلاص، فراش , محمد عظیم، فراش گنبد الله وردی خان , اقا عیسی، قرقچی , ‎3،7،22 , ‎4،10،23 , اقا علی، نایب الزیاره , ‎5،16،22 , شیخ بهاءالدین محمد، مدرس کشیک اول , میرطالب، حافظ , ملا حیدر علی، حافظ , میرزا محمد جعفر، انباردار , ملا محمد علی بن حاجی، بخورسوز فتیله عنبر , ملا ابراهیم، کفشبان کشیک دوم , میرزا شهاب الدین بن میرزا ابوالقاسم، خادم کشیک دوم , قزوینی، حاجی معصوم، خادم کشیک پنج کشیک , اقا محمد رحیم بن ابراهیم خان، خادم کشیک دوم , اقا حاجی محمد بن حاجی جعفر، خادم کشیک دوم , میرزا حسین بن میرزا امین الدین، خادم کشیک دوم , محمد رضا بیگ بن محمد حسین بیگ، خادم , میرزا صدرالدین محمد بن میرزا محمد مومن، خادم , میرزا محمد ابراهیم بن میرزا غیاث، خادم , سید حسن بن سید حیدر، خادم کشیک اول , ملا سلطان علی، خادم کشیک اول , تونی، میرزا ابوطالب، خادم , میرزا محمد علی بن میرزا محمد صفی، خادم کشیک دوم , میرزا محمد رضا، خادم کشیک دوم , ملا حاجی محمد، خادم کشیک سوم , حاجی محمدعلی، خادم کشیک پنجم , ملا محمد علی، خادم کشیک پنجم , ملا سلطان محمد، خادم کشیک پنجم , میرزا سلیمان، خادم کشیک چهارم , میرسید محمد، فراش توحیدخانه , میراسحاق، فراش توحیدخانه کشیک دوم , ملا محمد کریم، فراش دارالسیاده کشیک اول , ملا ابومحمد، فراش کشیک پنجم , ‎13،15،20 , ‎13،20،5 , ‎14،16،22 , میرمحمد رضا بن میر جعفر، خادم کشیک سوم , میرزا طاهر، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرسید محمد، مدرس کشیک اول , ملا کاظم، مدرس کشیک اول , میرسید علی بن حیدر، خادم کشیک اول , ملا حاجی محمد بن اقا زمان، خادم کشیک اول , فراش گنبد الله وردی خان کشیک اول
شماره ثبت:
35867
  • تعداد رکورد ها : 37

تعداد کل فراداده ها

2,071,881

تعداد منبع دیجیتال

152,031,736

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .