کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 46211
Monberg & Thorsen A/S
وضعیت نشر الکترونیکی :
[Copenhagen]: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21804
<The> princess of Balkh: a tale of the wars of Aurangzebe
نویسنده:
MacMillan, Michael
وضعیت نشر الکترونیکی :
Bombay: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21806
Preliminary report on the experimental villages
نویسنده:
IranMinistry of education
وضعیت نشر الکترونیکی :
[Iran]: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21807
Syllabus and general information
نویسنده:
Institute of cost and worke accountants
وضعیت نشر الکترونیکی :
[London]: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21809
Beijing language institute
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21810
The cat in the hat comes back!
نویسنده:
Seuss, Dr.
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21814
A course in spoken English: beginnig advanced: grammar
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21815
A course in spoken English: beginning advanced
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21816
Stories of legendary heroes
نویسنده:
Tappan, Eva March
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
21817
The double day pictorial library of growth of ideas: knowledge, thought, imagination
نویسنده:
Growth of ideas: knowledge thought imagination
وضعیت نشر الکترونیکی :
Garden City: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21823
  • تعداد رکورد ها : 46211

تعداد کل فراداده ها

2373050

تعداد منبع دیجیتال

136071393

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .