کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 202
المطول
عنوان :
نویسنده:
خطيب قزويني، محمد بن عبدالرحمن، 666-‎739ق .
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
4031
حاشيه‌برمطول
نویسنده:
خطيب قزويني، محمد بن عبدالرحمن، 666-‎739ق .
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
14427
حاشيه بر حاشيه شرح مختصر تلخيص
نویسنده:
تهراني، محمودشريف
وضعیت نشر الکترونیکی :
هرات:: ,
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
4046
مختصرالمعاني
نویسنده:
عبدالکريم بن ميرزارضي ، ??-‎13ق
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
15769
حاشيه بر مطول
نویسنده:
تفتازاني، مسعود بن عمر، 722-‎792؟ق
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
4051
مطول ـشرح تلخيص المفتاح
نویسنده:
سکاکي خوارزمي، يوسف بن محمدعلي ، -‎626ق
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
27/02
العمده‌في صناعه‌الشعر
نویسنده:
ابن رشيق، الحسن بن رشيق ، ‎0390ق-‎0456ق
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
21024
حدائق السحرفي دقائق الشعر
نویسنده:
رشيدوطواط، محمدبن محمد، ????-‎0573ق
زبان :
فارسی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
9701
حاشيه‌برمختصرالمعاني (ـ في شرح تلخيص المفتاح)
نویسنده:
سکاکي، يوسف بن ابي‌بکر، ‎555ق-‎626ق
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
902/01
المطول
عنوان :
نویسنده:
خطيب قزويني، محمد بن عبدالرحمن، 666-‎739ق .
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
4064
  • تعداد رکورد ها : 202

تعداد کل فراداده ها

2,408,254

تعداد منبع دیجیتال

159,893,914

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .