کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 53
Creating an Islamic State; Khomeini and the making of a new Iran
نویسنده:
Martin, Vanessa
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
35246
The way of martyrdom
نویسنده:
Iran. Ministry of National Guidance
وضعیت نشر الکترونیکی :
[Tehran]: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
16316
Islam and revolution
نویسنده:
Khomeyni, Ruhollah, Leader & Founder of IRI, 1902 - 1989
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
6285
A discourse on the Islamic Republic
نویسنده:
Mutahhari, Murtaza
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
5218
Imam Kohmeini (S. A.) an exportation of revolution
نویسنده:
Khomeyni, Ruhollah, Leader & Founder of IRI, 1902 - 1989
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
36314
The dawn of the Islamic Revolution
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
15007
  • تعداد رکورد ها : 53

تعداد کل فراداده ها

2373050

تعداد منبع دیجیتال

131839286

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .