کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
تحليل پوششي داده‌ها: مدل‌هاي کمي در ارزيابي عملکرد سازمان‌ها
نویسنده:
مهرگان، محمدرضا، ‎1334 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نشر کتاب دانشگاهي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
ويرايش ‎2
اندازه‌گيري جنگل
نویسنده:
صدقياني، رضا
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: بنگاه جنگلها,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1324274
سنجه‌شناسي اپتيکي
نویسنده:
گسويک، شل
وضعیت نشر الکترونیکی :
اراک: دانشگاه اراک,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11523815
الدليل القطعي علي انتظام القدر المرعي
نویسنده:
موسوي، عدنان، ‎1354 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
بروجرد: مطبعه السعاده,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1312793
مرجع کامل اندازه‌گيري ابعادي
نویسنده:
بوش، تد، ‎1919 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: طراح,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
998317
دليتل نييه مخانيزمي
نویسنده:
تپليتسکي‌اي
وضعیت نشر الکترونیکی :
لنينگراد: ماشينو استراينييه,
زبان :
روسی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
711341
تاريخچه اندازه‌گيري و کاليبراسيون تجهيزات ابعادي
نویسنده:
پرند، فرزان، ‎1360 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: کيان رايانه سبز,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
22129882
اندازه‌گيري جريان آب
نویسنده:
طلائي پاشيري، حسينعلي
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: موسسه آب‌شناسي ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11752968
اندازه‌گيري دقيق، کنکور فني حرفه‌اي و کار دانش شرحي مختصر و مفيد بر مطالب درسي...
نویسنده:
گلزاري، عليرضا، ‎1346 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: موسسه فرهنگي انتشاراتي پيش‌دانشگاهيان (گزينه‌هاي برتر),
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
[ويرايش ‎2]
پايش کانون‌هاي گرد و غبار ورودي به ايران با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي و داده‌هاي هواشناسي
نویسنده:
فتح‌نيا، امان‌الله
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11701803

تعداد کل فراداده ها

2373050

تعداد منبع دیجیتال

133304633

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .