کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
صورة الفلک و التنجيم في الشعر العباسي
نویسنده:
طوقان، فواز احمد
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالفارابي,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11807146
الدر المنظوم
نویسنده:
حدادي، عبدالله بن علوي، 1044 - ‎1132ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
قاهره: ,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
134947
تاريخ ادب عربي عصر جاهلي
نویسنده:
حبيب‌اللهي، ابوالقاسم، 1280 - ‎1359.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: کتابفروشي باستان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1135495
الفن و مذاهبه في الشعر العربي
نویسنده:
ضيف، شوقي، 1910 - ‎2005م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: مکتبة الاندلس,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1323164
الي ولدي
عنوان :
نویسنده:
شبر، جواد، ‎1914 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
قم: منشورات الرضي,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1160923
منتخب عقدالفريد و البيان و التبيين براي دانشکده‌ها و سه سال دوم دبيرستانها
نویسنده:
ايران. وزارت فرهنگ
وضعیت نشر الکترونیکی :
وزارت فرهنگ,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
139473
دميه القصر و عصره اهل العصر
نویسنده:
باخرزي، علي بن حسن، - ‎467ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
قاهره: دارالفکر العربي,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1343881
علويات سبع
نویسنده:
آيتي، عبدالمحمد، ‎1305 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نشر بشارت,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11126152
المجموعة الکاملة لمؤلفات جبران خليل جبران العربية
نویسنده:
جبران، جبران خليل، 1883 - ‎1931م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالجيل,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11102728
جمهره اشعار العرب
نویسنده:
قرشي، محمد بن ابي‌الخطاب، - ‎170ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
قاهره: المکتبه التجاريه الکبري,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
134900

تعداد کل فراداده ها

2373050

تعداد منبع دیجیتال

133304633

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .