کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
The world’s youth : adolescence in eight regions of the globe
نویسنده:
Larson, Reed, 1950
وضعیت نشر الکترونیکی :
Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2002071564
Reason, will, and sensation
نویسنده:
Cottingham, John , 1943-
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York ؛Oxford : Oxford University Press ؛Clarendon Press,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شابک:
9780198240839
Aristotle
عنوان :
وضعیت نشر الکترونیکی :
London ; New York: Routledge,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
موضوع :
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2006030862
Great expectations
نویسنده:
Dickens, Charles, 1812 -1870
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: Doubleday,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
97002137
De anima
نویسنده:
Shields, Christopher John
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York ؛Oxford : Oxford University Press ؛Clarendon Press,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شابک:
9780198240846
Jerry Wiesner
وضعیت نشر الکترونیکی :
Cambridge, Mass: MIT Press,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2003051288
Kripke
نویسنده:
Hughes, Christopher
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York ؛Oxford : Oxford University Press ؛Clarendon ,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شابک:
9780198241072
Classical philosophy
نویسنده:
Shields, Christopher John
وضعیت نشر الکترونیکی :
London ; New York: Routledge,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شابک:
9780415233972
Knowledge as culture
وضعیت نشر الکترونیکی :
London, New York : Routledge,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
96005489
 	The nonprofit board answer book : a practical guide for board members and chief executives
نویسنده:
Andringa, Robert C
وضعیت نشر الکترونیکی :
San Francisco, CA: Jossey-Bass ; [Washington, DC,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2007011321

تعداد کل فراداده ها

1821151

تعداد منبع دیجیتال

124273906

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .