کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
Beethoven after Napoleon : political romanticism in the late works
وضعیت نشر الکترونیکی :
Berkeley: University of California Press,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2003024818
Democratic vistas
وضعیت نشر الکترونیکی :
New Haven: Yale University Press,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2003020521
Religion and the decline of fertility in the Western World
نویسنده:
Venice International University
وضعیت نشر الکترونیکی :
Dordrecht: springer,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2007468205
Precisely predictable Dirac observables
نویسنده:
Cordes, H. O. (Heinz Otto, 1925-
وضعیت نشر الکترونیکی :
Dordrecht: Springer,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2007425740
Leaning into Six Sigma : a parable of the journey to Six Sigma and a lean enterprise
نویسنده:
Wheat, Barbara
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: McGraw-Hill,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
Ad-hoc networks
نویسنده:
Hekmat, Ramin
وضعیت نشر الکترونیکی :
Dordrecht: Springer,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2007462592
Case studies in performance management : a guide from the experts
وضعیت نشر الکترونیکی :
Hoboken, N.J: J. Wiley,
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2005029726
How ficta follow fiction
نویسنده:
Voltolini, Alberto
وضعیت نشر الکترونیکی :
Dordrecht, The Netherlands: Springer,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شابک:
9781402051463
The ultimate foundation of economic science
نویسنده:
Von Mises, Ludwig, 1881-1973
وضعیت نشر الکترونیکی :
Indianapolis: Liberty Fund,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2005033274
 	Solaris security
عنوان :
نویسنده:
Gregory, Peter, 1929-
وضعیت نشر الکترونیکی :
Upper Saddle River, NJ: Sun Microsystems Press,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
99026686

تعداد کل فراداده ها

2376001

تعداد منبع دیجیتال

124778915

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .