کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
Air quality assessment and management
نویسنده:
Harrop, D. Owen, 1956-
وضعیت نشر الکترونیکی :
London ; New York: Spon Press,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شابک:
9780415234108
Colloquial Catalan
نویسنده:
Ibarz, Alexander, 1974-
وضعیت نشر الکترونیکی :
London ; New York: Routledge,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شابک:
9780415234146
Acquiring skill in sport
نویسنده:
Honeybourne, John
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: Routledge,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
Teaching classroom drama and theatre
وضعیت نشر الکترونیکی :
London ; New York: Routledge,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2004022488
The price of doubt
نویسنده:
Nathan, N. M. L
وضعیت نشر الکترونیکی :
London ; New York: Routledge,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
موضوع :
شابک:
9780415234153
Political campaigning in referendums
نویسنده:
Vreese, C. H. de, 1974-
وضعیت نشر الکترونیکی :
London ; New York: Routledge,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2004004146
 	MacAddict guide to making music with GarageBand
نویسنده:
Shaffer, Jay
وضعیت نشر الکترونیکی :
Indianapolis, Ind: Que,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2004104258
Key concepts for understanding curriculum
وضعیت نشر الکترونیکی :
London ; New York: RoutledgeFalmer,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2004002221
Social constructivism and the philosophy of science
نویسنده:
Kukla, André, 1942-
وضعیت نشر الکترونیکی :
London ; New York: Routledge,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شابک:
9780415234191

تعداد کل فراداده ها

1821078

تعداد منبع دیجیتال

124340878

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .