کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
A portrait of the artist as a young man, by James Joyce
نویسنده:
Wachtel, Albert
وضعیت نشر الکترونیکی :
Pasadena, Calif: Salem Press,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2011019120
China’s emerging cities
نویسنده:
Wu, Fulong
وضعیت نشر الکترونیکی :
Abingdon, Oxon ; N.Y., NY: Routledge,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2007018094
Encyclopedia of religion, communication, and media
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: Routledge,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شابک:
0415969468
Propellants and explosives : thermochemical aspects of combustion
نویسنده:
Kubota, Naminosuke
وضعیت نشر الکترونیکی :
Weinheim : Wiley-VCH,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2002524676
 	A companion to modernist literature and culture
نویسنده:
Dettmar, Kevin J. H, 1958-
وضعیت نشر الکترونیکی :
Oxford, UK ; Malden, Mass: Blackwell Publishers,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2005019721
 	Nature and sociology
نویسنده:
Newton, Tim
وضعیت نشر الکترونیکی :
London ; New York: Routledge,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
Principles of biochemical toxicology
نویسنده:
Timbrell, John A
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York : Informa Healthcare,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2008035265
Engineering analysis with ANSYS software
نویسنده:
Stolarski, T. A
وضعیت نشر الکترونیکی :
Amsterdam ; Boston: Butterworth-Heinemann,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شابک:
9780750668750
Toxicology of glutathione transferases
نویسنده:
Awasthi, Yogesh C
وضعیت نشر الکترونیکی :
Boca Raton, FL: CRC Taylor & Francis,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2006002254
High performance control
نویسنده:
Tay, Teng-Tiow, 1961-
وضعیت نشر الکترونیکی :
Boston: Birkhäuser,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
ISBN:
3764340045

تعداد کل فراداده ها

2378247

تعداد منبع دیجیتال

124717051

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .