کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
Air quality assessment and management
نویسنده:
Harrop, D. Owen, 1956-
وضعیت نشر الکترونیکی :
London ; New York: Spon Press,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شابک:
9780415234108
Colloquial Catalan
نویسنده:
Ibarz, Alexander, 1974-
وضعیت نشر الکترونیکی :
London ; New York: Routledge,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شابک:
9780415234146
Acquiring skill in sport
نویسنده:
Honeybourne, John
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: Routledge,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
Teaching classroom drama and theatre
وضعیت نشر الکترونیکی :
London ; New York: Routledge,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2004022488
The price of doubt
نویسنده:
Nathan, N. M. L
وضعیت نشر الکترونیکی :
London ; New York: Routledge,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
موضوع :
شابک:
9780415234153
Political campaigning in referendums
نویسنده:
Vreese, C. H. de, 1974-
وضعیت نشر الکترونیکی :
London ; New York: Routledge,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2004004146
 	MacAddict guide to making music with GarageBand
نویسنده:
Shaffer, Jay
وضعیت نشر الکترونیکی :
Indianapolis, Ind: Que,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2004104258
Key concepts for understanding curriculum
وضعیت نشر الکترونیکی :
London ; New York: RoutledgeFalmer,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شماره کنترل کتابخانه کنگره:
2004002221
Social constructivism and the philosophy of science
نویسنده:
Kukla, André, 1942-
وضعیت نشر الکترونیکی :
London ; New York: Routledge,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب الکترونیکی
شابک:
9780415234191

تعداد کل فراداده ها

1821095

تعداد منبع دیجیتال

124402034

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .
 1. Second Stop

  Anything can go in here!

 2. Second Stop

  Anything can go in here!

 3. Second Stop

  Anything can go in here!

 4. End Stop

  The tour is over. You can either go back to the previous stop or close it.