کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
Solutions manual to accompany an introduction to optical fibers
نویسنده:
Cherin, Allen H.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
22656
منابع دیجیتالی :
Rouhollah from birth to exile
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
23298
Pocket PC ref
عنوان :
نویسنده:
Glover, Thomas J.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Esfahan: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21514
<The> story of Shirley temple
نویسنده:
Mack, Grace
وضعیت نشر الکترونیکی :
Akron: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21515
AUA language center Thai course
نویسنده:
Brown, Marvin
وضعیت نشر الکترونیکی :
Bangkok: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21517
Head injuries, pathophysiology and management
نویسنده:
Khan, Zahid Hussain
وضعیت نشر الکترونیکی :
[Tehran]: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21518
Looking at geography
نویسنده:
Gadsby, Jean
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21519
A geography of mankind
نویسنده:
Broek, Jan Otto Marius, 1904_
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21521
Government by the people
نویسنده:
Burns, James MacGregor
وضعیت نشر الکترونیکی :
Englewood Cliff: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21522

تعداد کل فراداده ها

2373050

تعداد منبع دیجیتال

133304633

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .