کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
Rouhollah from birth to exile
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
23298
Calculus: a complete course
نویسنده:
Adams, Robert Alexander, 1940 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
Don MillsOntario: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
8867
How many children?
نویسنده:
Cartwright, Ann
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
5991
Sleep positions: the night language of the body
نویسنده:
Dunkell, Samuel
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
6013
Histoire de la Grece moderne
نویسنده:
Svoronos, Nicolas G.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Paris: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
28679
A Athenes Pendant la Guerre
نویسنده:
Marcantonatos, L. G.
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
37051
Dictionary of environment: English_ Persian, Persian_ English
نویسنده:
Agriculture and Natural Resources Group
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
5176
Linear databook
عنوان :
نویسنده:
National Semiconductor Corporation
وضعیت نشر الکترونیکی :
Santaclora (Calif): ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
6904
Inorganic chemistry; textbook for schools
نویسنده:
Khodakov, Yu. V.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Moscow: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
6088

تعداد کل فراداده ها

1821151

تعداد منبع دیجیتال

124273906

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .