کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
Solutions manual to accompany an introduction to optical fibers
نویسنده:
Cherin, Allen H.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
22656
منابع دیجیتالی :
Rouhollah from birth to exile
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
23298
Principles and practice of infectious diseases: antimicrobial therapy
نویسنده:
Mandell, Gerald L.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
7353
The principles and practice of medicine
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
7354
Principles and practice of nursing
نویسنده:
Emerton, M. D.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New Delhi: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
7355
Principles of mathematical analysis
نویسنده:
Rudin, Walter
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
7374
Principles of physics
نویسنده:
Bueche, F.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
7379
Principles of physics
نویسنده:
Blatt, Frank J.
وضعیت نشر الکترونیکی :
BostonLondon: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
7380
Principles of polymer systems
نویسنده:
Rodrigvez, Ferdinand
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
7381
Principles of public finance
نویسنده:
Davis, J. Ronnie
وضعیت نشر الکترونیکی :
New Jersey: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
7382

تعداد کل فراداده ها

2376010

تعداد منبع دیجیتال

128043127

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .