کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 20325
المفصل في صنعة الاعراب
نویسنده:
محمودبن احمد،قرن‎9ق
وضعیت نشر الکترونیکی :
اصفهان:: ,
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
موضوع :
شماره ثبت:
3977
المقتصد في شرح الايضاح
نویسنده:
فارسي شيرازي حسن بن احمد، ????-‎0377ق
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
موضوع :
شماره ثبت:
3978
منابع دیجیتالی :
وافيه
عنوان :
نویسنده:
مازندراني، محمدهادي بن محمدصالح ، ????-‎1120ق
زبان :
فارسی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
3981
اساس الاقتباس
نویسنده:
حسيني، اختيارالدين بن غياث‌الدين، ????-‎928ق
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
3983
انجاح المطالب (ـ في الفوز بالمارب)
نویسنده:
قمي محمدرضا، ‎11ق-
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
3985
تبيان في علم البيان
نویسنده:
طيبي ،حسين بن عبدالله-‎743ق
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
3986
منابع دیجیتالی :
تلخيص المفتاح
نویسنده:
خطيب قزويني، محمد بن عبدالرحمن، 666-‎739ق .
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
3988
تلخيص المفتاح
نویسنده:
خطيب قزويني، محمد بن عبدالرحمن، 666-‎739ق .
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
3989
حاشيه بر مطول
نویسنده:
خطيب قزويني، محمد بن عبدالرحمن، 666-‎739ق .
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
3995
حاشيه بر شرح مختصر تلخيص
نویسنده:
مرادي، حسن ، قرن‎9ق
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
4000
  • تعداد رکورد ها : 20325

تعداد کل فراداده ها

2373050

تعداد منبع دیجیتال

133304633

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .