کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 46211
The earth and its people
نویسنده:
Atwood, Wallace W.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Boston: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
21535
The book of Indian crafts & Indian lore
نویسنده:
Salomon, Jullian Harris
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21536
Europe and the U. S. S. R
نویسنده:
Simons, Martin
وضعیت نشر الکترونیکی :
Amersham: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21541
Dua_ e_ Nudba‎=   دعاء ندبه
نویسنده:
Dua_ e_ Nudba. English_ Arabic
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
21542
Star trek annual 1972
وضعیت نشر الکترونیکی :
Manchester: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21543
Sacred defense week september 22 - 28
نویسنده:
A glance at the seven years of sacred defense
وضعیت نشر الکترونیکی :
Manila: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21544
Riddle giggles
عنوان :
نویسنده:
Hoke, Helen
وضعیت نشر الکترونیکی :
EalingLondon: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21551
Fairy tale bedtime book
وضعیت نشر الکترونیکی :
Manchester: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
21553
Radiography of cultural material
وضعیت نشر الکترونیکی :
Oxford: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21557
Russian fairy tales
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21563
  • تعداد رکورد ها : 46211

تعداد کل فراداده ها

2373050

تعداد منبع دیجیتال

133304633

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .